Constructii, firma de consultanta din Bucuresti, Romania

Firma de consultanta in constructii case, vile. Castel Film Studio Romania. Bucuresti. Euro House Construct srl Specialisti in constructii, consultanta, managementul proiectelor, asigurarea calitatii, firma. Castel Film Studio, Romania, Bucuresti. Euro House Construct srl Firme de constructii, devize, case si vile, Bucuresti, Romania. Castel Film Studio - client important. Lucrari, Amenajari. Euro House Construct srl
Dirigentie de santier, firma de constructii si consultanta, castel film, bucuresti
Responsabili tehnici, consultanta privata, constructii pe terenuri particulare, proiecte, ingineri, standarde de calitate
Euro House Construct srl, Bucuresti, Romania: firme de constructii si consultanta, ingineri, proiecte amenajari, devize, standarde de calitate, Castel Film Studio
Euro House Constructii Euro House Construct: firma de consultanta in constructii Constructii case, vile, devize, proiectare, arhitectura Romania, Bucuresti, dirigentie de șantier, tehnic, proiecte, execuție sedii, banci, vile, studio de film, decoruri, locuinte, restaurant
dirigentie de santier, responsabili tehnici executie
santier
:: Noutăți
16 februarie: Procesul dintre Euro House Construct srl și Castel Film se mută în Europa Amănunte »
22 septembrie: Euro House Construct srl anunță acționarea în judecată a studiorilor Castel Film Studio pentru neplata unei datorii de 115 milioane lei. Amănunte »
07 Aprilie: Firma Euro House Construct a participat la Tîrgul de Construcții Imobiliare din primavară de la WorldTradeCenter
  Detaliat »
5 Mai: Euro House Construct pregateste pentru dezvoltatori-investitori de talie internationala cateva proiecte de amploare in domeniul investitiilor imobiliare rezidentiale!
  Detaliat »
17 Iulie: Firma Euro House Construct a început dirigenția de șantier și monitorizarea proiectului pentru un NOU ansamblu rezidențial situat la Corbeanca : Ansamblul de vile de lux "Corbeanca Forest" . Complexul de 99 de vile, conține un magazin, grup electrogen, stație de pompare, stație de epurare și utilități independente. Acest ansamblu este dezvoltat de "Marr Capital" și finanțat de "Raiffeisen Bank" .
Atestat: Euro House Construct a obtinut Certificatul ISO 9001:2000 - CERTIFICATUL DE MANAGEMENT al Calitatii!  Detaliat »

Dirigentie de santier

Cine suntem? ( 1 | 2 | 3 | 4 )

Firma noastră reprezintă interesele beneficiarului și/sau ale investitorului - care nu are timpul sau pregătirea specifică pentru a derula investițiile în constructii.

Procentele pe care firma noastră le percepe sunt între 1% și 7% din valoarea totală a investiției, consolidată în Euro. Suma depinde de complexitatea și durata contractului de Consultanță pe care firma noastră îl încheie cu Investitorul / Beneficiarul investiției.

Astfel, de la faza proiectului de prefezabilitate sau fezabilitate, continuând cu pregătirea și desfășurarea licitației pentru faza de proiectare și apoi pentru faza de execuție a construcției - asigurăm consultanța specifică de specialitate conform legilor în vigoare sau/și a legislației europene în domeniu (regulamentul FIDIC).

Ne ocupăm de oricare etapa a investiției: de la alegerea și cumpărarea terenului, la alegerea proiectantului și a executantului, la dobândirea autorizațiilor necesare desfășurării investiției, plata taxelor legale către organele și organismele autorizate ale statului, inclusiv reprezentarea intereselor beneficiarului ca firmă de dirigenție de șantier, conform Legii 10/1995, legea calității în constructii - asigurând astfel inclusiv managementul proiectului prin Project Manager.

Prin specialiștii noștri atestați - inspectori de șantier în specialitățile: constructii, instalații, rețele interioare și exterioare, gaze, apă, telecomunicații, edilitare, materiale de constructii, consolidare, asigurăm clientului buna desfășurare a investiției, cantitativ și calitativ, atestând conform legii respectarea normelor și normativelor specifice și a legilor în vigoare, prin contra-semnarea Proceselor Verbale de Lucrări Ascunse, a Proceselor Verbale de Recepție Calitativă, a Proceselor Verbale de Faze Determinante, pentru fiecare domeniu în parte: constructii, instalații, edilitare, calitatea materialelor, rețele interne și externe, consolidări și lucrări de artă, colaborând astfel cu reprezentanții proiectării, ai constructorilor și ai Inspecției de Stat în Construcții.

În măsura în care investitorul dorește, asigurăm reprezentarea intereselor acestuia în fața terților, la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și a Procesului Verbal de Recepție Finală, până la plata taxelor și impozitelor către Primărie și Administrația Financiară de sector/judeteană.

Întocmim Cartea Tehnică a Construcției - pe baza documentațiilor strânse de la proiectant și de la constructor și o predăm investitorului.

Asigurăm Consultanță în orice domeniu al activităților de constructii, inclusiv pentru firmele și/sau băncile care oferă credite pentru realizarea, construirea, recompartimentarea, modernizarea sau repararea constructiilor de orice tip: civile - rezidențiale sau birouri -, industriale sau agricole.

În acest sens, prin specialiștii noștri atestați, realizăm expertize tehnice inginerești în toate cazurile in care lipsește proiectul de bază și expertize tehnice judiciare sau extrajudiciare pentru evaluarea creditelor bancare, inclusiv consiliere tehnică judiciară acolo unde se dovedește necesar.

Pentru firmele de constructii românești sau multinaționale, asigurăm responsabili tehnici cu execuția în domeniul constructiilor și telecomunicațiilor.

De asemenea, asigurăm controlul calității și asigurarea calității prin realizarea procedurilor de execuție și/sau control, a Rapoartelor de Neconformitate și a Rapoartelor Rectificatoare.

Prin colaboratorii noștri atestați putem realiza Manualul Calității și procedurile specifice de calitate.

De asemenea, putem realiza la cererea firmelor de constructii - antemăsuratori, caiete de sarcini, situații de lucrări pe baza de proiect sau după stadiile fizice existente, punând la dispoziție devize-ofertă - pe baza cărora firmele să participe la licitații.

Tot pentru licitații, la cererea firmei de constructii , putem întocmi dosarul de participare la licitații - pt. Agenția Natională de Locuințe, Compania Națională de Investiții sau pt. Banca Mondială, ori pentru oricare alt derulator de contracte - sau putem întocmi oferte după caietele de sarcini primite - pentru licitații internaționale din fonduri ISPA și PHARE.

Pentru firmele de telecomunicații asigurăm consilierea în toate fazele desfășurării investiției pentru constructii - montaj, inclusiv pe partea electrică, din faza obținerii autorizațiilor, a cumpărării-închirierii terenului, a omologării prin atestarea agrementelor tehnice specifice instalațiilor pentru telecomunicații, până la faza supravegherii și coordonării lucrărilor de constructii-montaj propriu-zise prin supervisori cu experiența în domeniu, care și-au desfășurat activitatea în Romania și în Egipt, la site-urile GSM.

 
Web design, optimizare site
Euro House Construct, consultanta, ingineri, proiectare, Romania
Informații trafic:

Publicitate:
Limba Romana English Version Version francaise