Euro House Construct

Constructii Castel Film Studio Romania. Bucuresti. Euro House Construct srl Firma constructii Castel Film Studio, Romania, Bucuresti. Euro House Construct srl Firme de constructii, devize, constructii de case si vile, Bucuresti, Romania. Castel Film - client important. Lucrari, Amenajari. Euro House Construct srl
Dirigentie de santier, firma de constructii si consultanta, castel film, bucuresti
Responsabili tehnici, consultanta privata, constructii pe terenuri particulare, proiecte de constructii, ingineri, standarde de calitate
Castel Film Studio Romania
dirigentie de santier, responsabili tehnici executie
santier
:: Noutăți
16 februarie: Procesul dintre Euro House Construct srl și Castel Film se mută în Europa Amănunte »
22 septembrie: Euro House Construct srl anunță acționarea în judecată a studiorilor Castel Film Studio pentru neplata unei datorii de 115 milioane lei. Amănunte »
07 Aprilie: Firma Euro House Construct a participat la Tîrgul de Construcții Imobiliare din primavară de la WorldTradeCenter
  Detaliat »
5 Mai: Euro House Construct pregateste pentru dezvoltatori-investitori de talie internationala cateva proiecte de amploare in domeniul investitiilor imobiliare rezidentiale!
  Detaliat »
17 Iulie: Firma Euro House Construct a început dirigenția de șantier și monitorizarea proiectului pentru un NOU ansamblu rezidențial situat la Corbeanca : Ansamblul de vile de lux "Corbeanca Forest" . Complexul de 99 de vile, conține un magazin, grup electrogen, stație de pompare, stație de epurare și utilități independente. Acest ansamblu este dezvoltat de "Marr Capital" și finanțat de "Raiffeisen Bank" .
Atestat: Euro House Construct a obtinut Certificatul ISO 9001:2000 - CERTIFICATUL DE MANAGEMENT al Calitatii!  Detaliat »

Ce este Managementul Proiectului

Managementul de proiect de constructii este procesul de elaborare, administrare si evaluare a proiectelor de constructii in speta, de urmarire a activitatilor de constructii pe baza transpunerii proiectelor in practica, adica pe santier, pana la predarea la cheie catre beneficiar a investitiei, conform graficelor si a termenelor de lucrari, a devizelor-oferta aprobate, prin confirmarea calitatii si implicit a pretului fata de beneficiar. Viziunea integrală a managerului de proiect permite identificarea și evitarea la timp a riscurilor și oferă siguranță în privința costurilor și a respectării termenelor.

Managementul de proiect de constructii implica munca in echipa si conducerea echipei, proceduri si instrumente de monitorizare a proiectului, intocmirea rapoartelor saptamanale sau lunare.

Punctual, vom schita cateva aspecte ce trebuiesc urmarite in desfasurarea Managementului unui proiect de constructii:

 • Formularea clară a sarcinilor și a riscurilor, cu o anumită unicitate;

Intelegem sa preluam tema de proiectare agreeata de dvs., sa punem fata in fata toti proiectantii de specialitate, sa armonizam detaliile de executie, astfel incat odata definitivat la nivel de detalii de executie, proiectul sa fie avizat spre neschimbare.

Vom asigura corecta indeplinire a cerintelor formulate in scris de beneficiar, adica de dvs, si vom verifica cu atentie eventualele greseli sau scapari ale proiectantilor, supunand proiectele de specialitate unor verificatori de proiecte atestati. Acesti verificatori vor intocmi un referat care va dovedi sau nu, corectitudinea notelor de calcul si a ansamblului in sine precum si fezabilitatea proiectelor pe specialitati.

 • Responsabilitate și urmărirea rezultatului ca întreg;

Vom urmari ca fiecare proiectant in parte sa isi asume resposabilitatea detaliilor proiectate, corijand din timp, atunci cand este cazul, prin dispozitii de santier, eventualele omisiuni, greseli sau nepotriviri ale proiectului cu realitatea din teren. In acest scop, va recomandam incheierea unor contracte de consultanta cu fiecare proiectant de specialitate in parte (rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, termice, ventilatii, electrice...), prin care reprezentantii acestora se vor afla in permanent pe santier, pe perioada desfasurarii activitatilor specifice. Consultanta proiectarii va fi in permanent contact (pe santier) cu antreprenorii de specialitate prin efortul nemijlocit al Project Managerului. Coordonarea acestor activitati ni le asumam din start.

 • Respectarea termenelor (termene clare de început și de încheiere);

Prin urmarirea graficelor de executie ( realizate de antreprenori la predarea devizului oferta, ca facand parte integranta din contractul de antrepriza generala) vom urmari indeplinirea termenelor asumate de constructori, partiale si finale, a fortei de munca declarate pe fiecare activitate in parte, a cheltuielilor rezultate, a ciclicitatii activitatilor ce se intrepatrund in bunul mers al investitiei.

In cadrul comandamentelor saptamanale din santier, vom identifica problemele care au impiedicat realizarea in grafic a lucrarilor, eventualele decalari si vom hotari punctual cum sa va recupera (daca este cazul) intarzierea.

Vom urmari ca lucrarile sa respecte normele tehnice si de calitate propuse prin tema de proiectare, fiind foarte atenti in respectarea tuturor regulamentelor si legilor in vigoare. Firma noastra va urmari zilnic desfasurarea activitatilor din santier, coroborand activitatea de management de proiect cu toate specializarile inspectorilor de santier atestati, adica integrand serviciile de dirigentie de santier.

Inspectorii de santier raspund fata de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si au in principal urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Inspectorul de santier in domeniul "materiale si produse pentru constructii":
a) verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte;

b) interzice utilizarea de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).

2. Inspectorul de santier in domeniul "lucrari de constructii":

a) verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;
b) verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
c) preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcina;
d) participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
e) preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;
f) studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
g) verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati;
h) verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a programului de control al calitatii;
i) verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica;
î) verifica existenta si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva;
j) urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
k) verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
l) interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
m) efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
n) participa la verificarea in faze determinante;
o) interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
p) asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
r) urmareste realizarea lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
s) cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
ș) transmite proiectantului sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
t) verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
ț) urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
u) preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
v) urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia;
x) participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;
y) urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;
z) preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

Inspectorii de santier raspund in cazul neaducerii la indeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor la nivelul prevazut in contracte, proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in vigoare.

 • Obiective parțiale diverse, interconectate și interdependente;

Conform celor enuntate mai sus, managementul nostru de proiect implica colationarea mai multor activitati si obiective, unele din ele putand fi considerate independente sau nu, de la coordonarea activitatilor de proiectare, la organizarea unui concurs de idei, de proiecte, la alegerea celui mai eficient si fezabil proiect, la conceperea contractului de proiectare, trecand la faza licitatiei pentru alegerea antreprenorului general, redactarea contractului de antrepriza generala si a conditiilor de eligibilitate, continuand cu supravegherea lucrarilor, asigurand serviciile de dirigentie de santier prin inspectori de santier atestati pentru fiecare activitate in parte, pana la intocmirea Carti tehnice a constructiei, terminand cu participarea la receptia finala si predarea investitiei catre investitor.

 • Folosirea limitată a resurselor;

Avem grija ca investitorul, care nu are nici timpul, nici calificarea necesara, sa plateasca situatiile de lucrari la pretul corect, conform contractului, fara a exista posibilitatea unei plati nejustificate sau neadevarate. De asemenea, atunci cand este cazul, la materialele de inalta clasa, la finisaje, propunem beneficiarului ce sa aleaga, nu neaparat in functie de pret, ci de calitatea conferita ( de exemplu, vom alege cel mai avantajos furnizor de materiale hidrofuge sau cel mai bun furnizor de tamplarie de lemn stratificat etc... -luand in calcul pretul corect, timpul de livrare, certificatul de agrement tehnic, modul de punere in opera etc).

 • Organizare specială, în funcție de obiective.

La solicitarea beneficiarului, acordam o atentie sporita unui anumit domeniu, specificare facuta in contractul dintre parti.

Project Managerul urmareste planurile de proiect, planifică activitățile, alocă resursele umane și materiale, urmăreste execuția proiectelor, actualizează planurile de proiect cu situația la zi, face modificări în planuri la apariția unor evenimente neprevăzute - toate aceste activitati fiind impuse proiectantilor si constructorilor deopotriva:

 1. caracteristici ale etapelor;
 2. continuitatea proiectului;
 3. gestionarea riscului unui proiect;
 4. estimari: durata si costuri;
 5. gestionarea (coordonarea) echipei de proiect;
 6. verifica executia, monitorizarea si controlul proiectului;
 7.  

Baremul nostru, pe care il consideram necesar pentru activitatile de management de proiect, este de 7% din valoarea totala a investitiei .

 
Web design, optimizare site
Euro House Construct, firma de constructii, consultanta, ingineri, proiectare, Romania
Informații trafic:

Publicitate:
Limba Romana English Version Version francaise