CURRICULUM VITAE
Numele și prenumele Mircea Ovidiu RADU
Data și locul nașterii 14.10.1968, București
Telefon
Email
004/0744.670.550; 0722.670.550
mircea_radu@yahoo.com; mircearadu@ifrance.com
Studii » 1988 - 1993, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, București, inginer;
» iunie 1997 - curs de perfecționare în Belgia, pentru aplicarea materialelor termo și hidroizolatoare DERBIGUM ale firmei IMPERBEL-IMPERBOL;
» 1999 - atestat MLPAT diriginte (inspector) șantier categoria B în domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, miniere de suprafață, edilitare și de gospodărie comunală; monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, cultură; instalații aferente construcțtiilor.
» 2002 - atestat MLPTL responsabil tehnic cu execuția, pentru constructii civile, industriale și telecomunicații, conform Legii 10/1995.
» 2004 - atestat MTCT inspector (diriginte) de șantier de către Inspectoratul de Stat in Construcții, pentru Materiale si Produse pentru Constructii; Lucrari de Constructii: Constructii civile, industriale, agricole - categoriile de importanta A, B, C, D; Lucrari tehnico-edilitare de alimentari cu apa si de canalizare; Retele Electrice; Retele de Gaze; Retele de Telecomunicatii; Monumente, ansambluri si situri istorice, arheologice, de arhitectura sau cultura - Consolidari
Descarcă atestate
Experiență profesională » ianuarie 2003 - Director Tehnic la CASTRUM CORPORATION, Reprezentanța București, coordonator șantiere constructii- instalații, în București și în țară, coordonator execuție centre de afaceri în zone defavorizate - licitații internaționale cu Banca Mondială, după normele FIDIC;
» august 2000 - ianuarie 2003, inspector (diriginte) de șantier în cadrul Direcției Logistice a Serviciului de Telecomunicații Speciale;
» ianuarie 2000 - iunie 2000, șef supervisor, la firma franceză SIAT Nil SA, în EGIPT, firmă agreată și agrementată de FRANCE TELECOM, unde am coordonat activitățile de constructii-montaj specifice în telefonia mobilă GSM, în special în Cairo și Alexandria;
» iunie 1999 - decembrie 1999, șef șantier la CEMENTCAL LTD ISRAEL, la Aeroportul Ben Gurion 2000 - TEL AVIV, pentru firma de constructii MINRAV - CEMENTCAL LTD, unde am executat infrastructura parcării subterane și a rampei de acces, având în subordine mai mult de 100 de muncitori calificați, de diferite naționalități;
» decembrie 1998 - iunie 1999, diriginte de șantier la SC MIDE CONSTRUCT SRL pentru reședința de lux P + 5E, sector 1;
» septembrie 1998 - decembrie 1998, diriginte de șantier la ROMAZER IMPEX SRL pentru Vile de lux - bdul. Timișoara, Fabrica de pâine Spicul, Casele de odihnă din Complexul Slănic Moldova;
» martie 1998 - septembrie 1998, Operations Manager la MONOPOLY MEDIA SA, am coordonat activitățile de constructii montaj specifice montării back-bonnurilor și tripozilor pentru reclamele outdoor din întreaga țară;
» octombrie 1997 - martie 1998, inginer șef de lucrări la ISAF SA, departamentul GSM, unde am coordonat activitățile de constructii montaj specifice montării echipamentelor GSM în întreaga țară, colaborator direct al firmelor canadiene și franceze Spectra Telecom, Trylon TSF, Corris, TibCo și Alcatel;
» august 1995 - octombrie 1997, inginer șef la AEDIFICIA CARPAȚI SA, pe diferite șantiere din București și din țară, din care menționez: Benzinăriile Agip, Liceul de muzică din Târgoviște, Hotel Flora - Crowne Plaza, sediul Romgaz; în perioada februarie 1997 - octombrie 1997 am condus șantierul de izolații din cadrul departamentului AEC la diferite șantiere ale firmei: Sediul Rank Xerox, Sediul Eurointertrade, Sediul Bioprod, Sediul Opel-Porsche, Sediul Romgaz, Fabrica de bere Tuborg, Băncile Crissovelloni, Ing Barrings, Ateneul Român, Casa Parlamentului, Sediu CEC Slobozia;
Permis de conducere Categoria B, din 1994
Cunoștințe PC MS Office, Internet;
Softeh si Doclib conform O.U.G. 60/2001
Foreign languages franceză, engleză